Működési szabályzat

A webáruház üzemeltetője:


GameExpert Kft
7635 Pécs, Holló dűlő 37.
Képviselő neve: Radnai Ivett
Cégjegyzékszám:02-09-074401
Adószám:14833023-2-02
Bankszámlaszám:10402427-50515457-52491012


Adatkezelésünket és működésünket alapvetően az alábbi törvények szabályozzák:
- 133/2007.(VI.13) Korm.rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
-1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
-1995. évi CXIX.törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
-1998.évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
-2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
-17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
A GameExpert Kft., mint a webáruház üzemeltetője (továbbiakban Kereskedő) kijelenti, hogy a fent hivatkozott törvényi jogszabályokat, rendeleteket minden körülmények között betartja és az áruküldési tevékenységének a gyakorlásakor a fent hivatkozott törvényi előírásokkal összhangban az alábbi elvek figyelembevételével jár el:.

1. A Vásárló, amikor az üzletkötés céljából az ügylet létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadja a Kereskedőnek, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Kereskedő a fent hivatkozott törvényi előírásoknak megfelelően kezelje.

2. A kezelt személyes adatokba csak a Kereskedő erre feljogosított képviselői tekinthetnek be, kizárólag a létrejött ügylet teljesítésének céljából. A Vásárló ugyanakkor tudomásul veszi, hogy amennyiben közte és a Kereskedő között jogvita alakulna ki, úgy a jogvita rendezésének érdekében a Kereskedő jogosulttá válik a Vásárló adatait a jogvita rendezésében illetékes hatóságnak, szervezetnek átadni. Bankkártyás fizetés esetén, a bankkártyát elfogadó bank írásos kérésére a Kereskedő ugyancsak jogosult a kérdéses tranzakcióval kapcsolatos összes
elektronikus és papíralapú adatot a banknak átadni.

3.A Kereskedő gondoskodik a Vásárlók személyes adatainak a biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozás vagy megsemmisülés elkerülésének a biztosításáról.

4.A kártyaelfogadó bankkal kötött szerződéssel összhangban a Kereskedő öt évig köteles megőrizni azon vásárlások adatait, amelyeknél bankkártya igénybevételével fizettek az áruért.

5. Minden más esetben – kivéve, ha a regisztráció során a Vásárló hozzájárul személyes adatainak tárolásához - a Kereskedő a szerződés létrejöttének elmaradásakor, a szerződés megszűnésekor, de legkésőbb a garanciális idő lejártát követően azokat a nyilvántartásából törli.

6.A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a fentiekre tekintettel kérheti adatainak törlését is.

A Vásárló elállási joga

A Vásárlónak jogában áll, hogy az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elálljon a vásárlástól.
Ez esetben a termék kézbesítésének és visszaküldésének a költségeit a Vásárlónak kell állnia. Minden ilyen esetben a számlán szereplő termék(ek) árát - a kézbesítési költség kivételével - a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszautaljuk a címére.
Természetesen a terméket csak az eredeti csomagolásában és használatba vétel előtt tudjuk visszavenni. Kérjük, hogy a termékkel együtt az eredeti számlát is szíveskedjék visszaküldeni.

Termékgarancia

Ha a megvásárolt termék gyártási hibára visszavezethető okok miatt az átvételi elismervény dátumától számított hat hónapon belül meghibásodna, kérjük, szíveskedjék a terméket visszajuttatni a címünkre és mi vállaljuk a megjavítását vagy cseréjét. Amennyiben a visszaküldött termék nem javítható, illetve nincs a raktárunkban, úgy Önnek azt egy másik termékünkre értékegyeztetéssel, közös megállapodás alapján becseréljük.
A garancia nem vonatkozik azon hibákra, mint például a deformálódás, karcolás, stb. amelyek nem a termék rendeltetésszerű használatából erednek. Az ilyen jellegű sérülésekre a termékgaranciánk nem érvényes.

A felelősség korlátozása

A Kereskedő a webáruházban feltüntetett árakról és határidőkről saját jogkörben dönthet, azokat bármikor megváltoztathatja. A változás abban az időpontban lép életbe, amikor az a webáruház oldalán on-line megjelenik. Kereskedő nem köteles a változást egyéb módon bejelenteni vagy indokolni.

Jogorvoslat

Abban az esetben, ha a Vásárló úgy gondolja, hogy a Kereskedő részéről méltánytalanság érte és azt számára a Kereskedő nem tudta megfelelő módon rendezni, úgy panasszal a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez fordulhat. Egyéb jogvitában, melyet közösen és békés módon a felek nem tudnak rendezni, a Pécsi Bíróság hivatott eljárni.

(c) 2010 Minden jog fenntartva. GameExpert Kft. info@gameexpert.hu